Framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt för nyanlända – 94 procent i egen försörjning

Etableringslyftet skrev in sin första deltagare för tre år sedan och har sedan dess hjälpt närmare 360 personer i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner till egen försörjning. Trots ökande långtidsarbetslöshet och begränsningar under pandemin fortsätter projektet visa enastående resultat. Framgångsreceptet är ett unikt arbetssätt och ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 

– Av de personer som slutfört programmet har 94 procent egen försörjning inom 5 månader. Att gå från bidrag till ett arbete eller studier tjänar både individen, kommunen och samhället i stort på, säger Anders Manell (L), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun.

– Etableringslyftet är ett framgångsrikt exempel som visar på möjligheterna när Arbetsförmedlingen samarbetar med kommunerna för att minska arbetslösheten och få fler i egen försörjning, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. 

– För Upplands Väsby kommun är Etableringslyftet otroligt viktigt och prioriterat. Det här är ett bra exempel på hur kommuner på ett framgångsrikt sätt kan samarbeta för att arbetssökande ska nå egen försörjning, säger Ann-Christin L Frickner, (C) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott i Upplands Väsby kommun.

Deltagarna i projektet är nyanlända och andra utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden där majoriteten har kort skolgång bakom sig. Trots det har Etableringslyftet lyckats bidra till att 290 personer fått en anställning under de tre år som projektet pågått. 68 personer har kunnat gå vidare till utbildning med studiemedel.

Med rätt förutsättningar och arbetssätt går det att hitta lösningar för en målgrupp som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vårt arbete bygger på närhet till deltagarna, arbetsgivarna och de inblandade myndigheterna, det är den direkta orsaken till våra goda resultat, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Helhetsperspektiv och samarbete med företag

Etableringslyftets målgrupp har ofta behov av stöd från flera myndigheter och riskerar fastna i långtidsarbetslöshet om dessa inte samverkar. Projektet, som drivs med stöd från Europeiska Socialfonden, bygger framgången på det individuellt anpassade arbetssättet, samarbetet mellan Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner och samlokaliseringen med Arbetsförmedlingen – en absolut förutsättning för det goda resultatet. 

Projektet har ett helhetsperspektiv på deltagarnas situation samtidigt som man har ett nära samarbete med ett stort antal arbetsgivare i regionen där man omsorgsfullt matchar deltagare och arbetsplats. Det gör placeringarna långsiktiga och leder till att deltagarnas kompetens tas tillvara, oavsett utbildningsnivå och kunskaper i svenska. Etableringslyftet stöttar också arbetsgivaren och deltagaren tillsammans, från första mötet och fortsatt under anställningen. Aktivt språkstöd gör det möjligt för deltagare att vara med i projektet även om de inte ännu lärt sig svenska.

Total
0
Shares