Paris utbildningschef besökte skolor i Sollentuna

Besök på Makerzone i Sollentuna. Foto: Sollentuna kommun

Sollentunas skolor har fått besök av en delegation från utbildningsmyndigheten i Paris. Syftet med besöket var att se hur Sollentuna kommun arbetar med tillgänglighet och undervisning för barn med särskilda behov. På programmet stod även hur Sollentunas skolor arbetar med hållbarhet, digitalisering och förebyggande arbete av mobbning. 

Sollentuna kommun ska snart ingå i ett större samarbetsprojekt tillsammans med Académie de Paris, utbildningsmyndigheten för samtliga skolor och universiteten i Parisregionen. Projektet kommer att bana väg för elevutbyten och att lärare och rektorer har möjlighet att jobbskugga kollegor i Paris inom samarbetet för att lära av varandra. 

Inför starten av detta projekt fick därför Sollentuna den 11-12 november besök av en delegation från Frankrike som leddes av Christophe Kerrero, rektor för Académie de Paris (utbildningschef). Syftet med besöket var att de franska representanterna skulle få veta mer om hur Sollentuna arbetar med tillgänglighet, hållbarhet och undervisning i språk- och matteutveckling. 

– Det här är ännu ett bevis på att Sollentunas skolor ligger i framkant nationellt och internationellt i många viktiga utvecklingsfrågor. Vi visar mer än gärna upp våra verksamheter till våra kollegor från Paris. Några av de bidragande faktorerna till att vi har kommit så här långt är att vi har jobbat strategisk och långsiktigt med de här frågorna; vi är nyfikna och slår oss aldrig till ro sist men inte minst är vår öppenhet med vårt sätt att arbete och strävan efter kollegialt lärande, säger Soley Aksöz Lithborn (M) ordförande i Utbildningsnämnden

Hållbarhet och inkludering på agendan

De franska gästerna hade ett fullspäckat program under sin vistelse. De började med att besöka Tegelhagens skola där biträdande rektorer Ditte O’Connor och Cecilia Magnusson berättade om hur skolan arbetar med hållbarhet, digitalisering och arbetet med att förebygga mobbing. Besökarna fick även besöka klassrummen och höra mer om projektet Team Nature som är ett samarbete med Montgolfier-skolan i Paris. Efter det bar det av till Silverdalsskolan där biträdande rektor Margareta Slevin och Ann Heilborn på kommunens autism-enhet pratade om inkludering och den kontakt de har med Modigliani-skolan i Paris.

– Det är väldigt hedrande att de vill komma till oss i Sollentuna för att se vårt framgångsrika arbete med tillgänglighet. Vår samverkan kommer ge möjligheter till olika samarbeten och lärarutbyten i framtiden. Det känns mycket spännande, säger Linda Ekstrand, förvaltningschef för utbildningskontoret.

Efter besöket på Silverdalsskolan blev det ett stopp på den kreativa mötesplatsen Makerzone, där man träffade Lisa Ericsson som är verksamhetsansvarig för Makerzone och Linda Ekstrand, förvaltningschef på utbildningskontoret. Slutligen åkte besökarna till Turebergsskolan, där rektor Anna-Kajsa Morberg och biträdande rektorer Johanna Marklund och Malin Hennius visade hur de jobbar med Universal Design for Learning (UDL), språk- och matematikutveckling, HBTQ-arbete samt lärarrekrytering. 

Delegationen som besökte Sollentuna bestod av: 

  • Christophe Kerrero som är rektor för Académie de Paris (utbildningschef för samtliga 750 000 elever och studenter i Parisregionen)
  • Grégory Prémon, Vice ordförande för Académie de Paris – Grundskolor, HBTQ, hållbarhet och jämlikhet
  • Fatima Kinani, Direktör för LAB SORBONNE-nätverk för lärare och forskare
  • Mathilde Orieux, Vice ordförande för europeiska och internationella relationer-Erasmus+ samarbete

Académie de Paris har tidigare fått stöd för jobbskuggningsprojektet PRIDE, Gender, Identities and sexualities. I det projektet är det skolor i Madrid, Sollentuna och Berlin som deltar. Sollentuna representeras av Sollentuna musikklasser, Turebergsskolan och Utbildningskontoret som alla är HBTQ-certifierade. PRIDE-besöket kan genomföras efter nyåret. Det finns även flera andra projekt planerade för 2022.

På Nobeldagen den 10 december ska ett formellt 4-årigt samarbetsavtal mellan Sollentuna och Paris signeras vid det prestigefyllda Sorbonne Universitet med efterföljande mottagning på Institut Suédois.

Total
0
Shares