Dubbla markförsäljningstävlingar i växande Sollentuna

Sollentuna kommun bjuder in till markförsäljningstävlingar i Tureberg och Väsjön.

Under december bjuder Sollentuna kommun in till två markförsäljningstävlingar. I den ena inbjudan handlar det om ytterligare fyra kvarter för bostäder och butikslokaler i Väsjö torg. I den andra tävlingen om ett kvarter i centrala Tureberg, mitt mellan nya Färgskrapan, den nyligen upprustade Malmparken och bara ett stenkast från Sollentuna station. 

Sollentuna växer och det finns en stor efterfrågan på både bostäder och lokaler. 

Väsjön och Tureberg, i centrala Sollentuna, är två av kommunens större stadsutvecklingsområden. Och det är just i dessa områden som två försäljningar av kommunal mark för produktion av bostäder och lokaler nu är aktuella.

”Ett kvarter med liv och rörelse, både dag- och kvällstid”

Tureberg mitt i Sollentunas har de senaste 50 åren genomgått en omfattande utveckling. Från stationssamhälle och mestadels småskalig villabebyggelse har Tureberg via förortscentrum växt ut till att vara Sollentunas levande stadskärna med en omkringliggande villastad.

I Sollentuna görs just nu en kraftfull och samlad satsning på trygghet. I det arbetet är utvecklingen av den sista pusselbiten intill aktivitets- och rekreationsområdet Malmparken och Sollentuna station en viktig pusselbit.

I den aktuella markförsäljningstävlingen, som innehåller både ett kval och en finalomgång, söker kommunen en aktör som vill vara med och utveckla Tureberg till ännu mer en levande, trygg och attraktiv stadsmiljö. 

Exakt vad den kommande byggnaden inom kvarteret Tabellen 8 ska innehålla får tävlingen utvisa. Målbilden är ett kvarter som bidrar till liv, rörelse och trygghet, både dag och kvällstid. Sista inlämningsdag för att delta i kvalet är 14 februari 2022.

–När Sollentuna fortsätter växa är det viktigt att det görs med tillförsikt. Vår nya kommundel Väsjön kommer att bli en vacker och modern del av Sollentuna och Tureberg fortsätter utvecklas som ett levande och attraktivt centrum, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Väsjön – naturnära med det aktiva livet i centrum

Under 2021 sålde Sollentuna kommun de första fyra kvarten inom Väsjö torg, som är den centrala delen av det större stadsutvecklingsområdet Väsjön i östra Sollentuna. Köpare var Bonava, IKANO och Nordr. Nu är det dags för den andra av flera försäljningetapper. 

Den nu aktuella markförsäljningstävlingen omfattar tre lotter fördelat på fyra kvarter för 60-80 bostäder vardera och bland annat en livsmedelsbutik. I uppdraget ingår också utformning av torgmiljön och mötet med sjön Väsjön vid Väsjö torg

Tävlingen sker i två steg med ett kval och en final med anbudslämning. Under kvalet ska ett antal grundläggande krav uppfyllas samt ett skissat konceptförslag för den valda lotten presenteras. Inlämning ska ske senast 25 januari 2022. De som väljs ut till att gå vidare i processen, får i finalen chansen att utveckla sin idé till ett välgenomtänkt projektförslag.

Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas i fem etapper vid Väsjö torg fram till omkring 2029. Bebyggelsen blir småskalig och variationsrik, med både flerbostadshus och stadsradhus med olika upplåtelseformer i form av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 

Under 2022 påbörjas produktionen av de första cirka 300 bostäderna längs Slalomvägen som beräknas bli klara omkring 2023. 

Visionen för hela Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. När den pågående utbyggnaden är klar finns här cirka 4 400 nya bostäder i olika former. I takt med utbyggnaden har kommunen även beslutat om att uppföra skola, förskolor, äldreboende och lokaler för annan social service. 

–Byggtakten i Väsjön har tagit fart på allvar och vi välkomnar nu ytterligare aktörer att bygga i Väsjön och bidra till en attraktiv och hållbar stadsdel. Jag ser fram emot att ta del av de förslag som inkommer, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. 

Total
0
Shares