Radonmätning för en hälsosam inomhusmiljö

Visste du att varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige? Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. 

Det beräknas att omkring 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger det gränsvärde på 200 Bq/m³ som anses vara säkert. Det är omöjligt att veta hur höga radonhalterna är i ditt hem utan en noggrann mätning.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som naturligt bildas i berggrunden när radium bryts ned. När radongasen sönderfaller, bildas det så kallade radondöttrar som, om de andas in, kan fastna i våra luftvägar och öka risken för lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten är det ungefär 500 personer som drabbas av lungcancer varje år i Sverige till följd av radon.

För att säkerställa en säker inomhusmiljö är en radonmätning det enda pålitliga sättet. Med en långtidsmätning kan du erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde av radonhalten i ditt hem. Å andra sidan kan en kortvarig mätning ge dig en indikation om det finns ett radonproblem som behöver åtgärdas.

Faktum är att radon kan komma in i ditt hem från flera källor. Den vanligaste är marken, där radon kommer in i byggnaden genom otätheter i grundkonstruktionen. Dessutom kan byggmaterial som innehåller radium, som betong och tegel, avge radon. Blåbetongen, som användes flitigt mellan 1929 och 1975, är en av de vanligaste källorna till höga radonhalter. Vatten från bergborrade brunnar kan också innehålla förhöjda radonhalter. 

Vi är här för att erbjuda dig en säker och kostnadseffektiv radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Oavsett om du är en bostadsrättsförening, arbetsplats, skola, förskola eller privatperson, kan vi hjälpa dig. Tiden kanske inte alltid räcker till, särskilt om du företräder en bostadsrättsförening eller flerbostadshus. Därför erbjuder vi omfattande lösningar där vi tar hand om alla steg i processen:

  • Våra mätningar är ackrediterade och godkända av både Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC.
  • Vi levererar snabbt.
  • Vi erbjuder de snabbaste svarstiderna i Europa, med resultat inom bara två arbetsdagar.
  • Vår telefonsupport rankas som den bästa i Sverige.

Beställ radonmätare för radonmätning!

Total
0
Shares