Nu är det högsäsong för radonmätningar

Radonmätningar är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. För säkert resultat är det bäst att mäta radon under eldningssäsongen som varar från oktober till april.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som kan tränga in i byggnader från marken och kan vara skadligt för hälsan om det samlas upp i höga nivåer. Radon är farligt att andas in eftersom det kan orsaka lungcancer. Radon är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Radon kan tränga in i byggnader genom springor i golv och väggar. När det finns höga nivåer av radon inomhus kan det öka risken för lungcancer. WHO rekommenderar att radonnhalten i bostäder inte ska överstiga 100 Bq/m3. I Sverige är gränsvärdet satt till 200 Bq/m3 Det är viktigt att mäta radonhalten i bostäder och andra byggnader och vidta åtgärder om nivåerna är för höga. Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader och blåbetong är den största radonkällan bland byggmaterialen. 

Radonmätningar är viktiga för att identifiera potentiella radonproblem i bostäder och andra byggnader. Det finns olika metoder för att minska radonnivåerna i byggnader, såsom att täta springor och ventilera marken runt byggnaden. Att göra en radonmätning är enkelt! Beställ hem radonmätare. Placera ut dem enligt medföljande anvisningar. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dem för analys. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda radonhalter eller inte. 

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske tiden inte räcker till. Här kan vi hjälpa till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

  • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
  • Rabatterade priser
  • Snabb leverans
  • Europas snabbaste svarstider
  • Sveriges bästa telefonsupport
  • Riktigt bra service
  • Radonmessen Deutschland

 

Total
0
Shares